Huisvesting
“In een veilig, gezond en efficiënt huis is het voor de bewoners goed leven en werken”
Als projectleider verzorgt Joke bestuurs en management ondersteuning voor het domein Huisvesting & Onderhoud.

Het realiseren van een veilige, gezonde en efficiënte school waar bewoners goed kunnen leven en werken is een veelomvattend proces. Visie op maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen, ambitie ten aanzien van onderwijskundige veranderingen, de plaats in de omgeving en samenleving vormen de basis van dit proces.

Het bieden van onderwijshuisvesting vraagt een flexibel en veelal een ander gebruik van het huidig schoolgebouw. De recente invoering van de Onderwijskundige Vernieuwing en de Samenwerking met Voorschoolse Educatie, Kinderopvang en Zorg is daarbij een kenmerkend voorbeeld. Joke adviseert en ondersteunt opdrachtgevers tijdens dit proces en vernieuwingstraject.
Werkgebieden:
Bestuurs- en mangement ondersteuning - Wet- en regelgeving Samenhang en Ontwikkeling - Projecten.

Kenmerken:
Deskundigheid - Zakelijk en ondernemend - Actief en initiatiefrijk - Gericht op duurzame oplossingen - Strategisch, procesgericht en praktisch - Vernieuwingsgericht - Levendig en actief netwerk - Heldere en duidelijke werkwijze.
© Joke Hagedoorn 2006 - Website ontwerp door D'article