Mediation
“Mediation is het gezamenlijk oplossen van een conflict.”
De essentie van mediation is dat partijen met een neutrale, vakbekwame conflictbemiddelaar op zoek gaan naar de oplossing van het conflict.

De Mediator
De mediator is een neutrale, onafhankelijke conflictbemiddelaar. De mediator is geen rechter of arbiter en neemt als onafhankelijk persoon geen standpunt in, en heeft als taak het conflict tussen beide partijen zodanig te begeleiden dat een voor alle partijen bevredigende oplossing gevonden wordt.

Voor wie
Mediation is voor mensen die privé of zakelijk een conflict hebben, die belang hechten aan een goede relatie en niet direct gebruik willen maken van de tussenkomst van advocaten en/of rechters.

Overeenkomst
Aan het begin van het mediationproces sluiten de partijen en de mediator een mediation overeenkomst; een afspraak te trachten het conflict door mediation samen op te lossen. De deelnemers verbinden zich tot geheimhouding. Essentieel is dat de partijen het belang van mediation zelf inzien en actief meewerken om het conflict op te lossen. Er zijn twee belangrijke uitgangspunten, vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.

Voordelen
Deskundige 'proces' begeleiding - Meer creatieve oplossingen mogelijk dan in een juridische procedure - Gezamenlijke oplossing door vertrouwelijke procedure - Minder hoge kosten

Specialisatie
Joke is gespecialiseerd in mediation bij arbeidsvoorwaarden & omstandigheden, ziekteverzuim & reïntegratie en ontslag.
© Joke Hagedoorn 2006 - Website ontwerp door D'article